Psihiatria actuală

În opinia noastră, psihiatria actuală este pesimistă, deoarece, în ciuda avansării cunoașterii, nu a evoluat prea mult față de psihiatria clasică.

Pacienții prinși în meandrele labirintice ale acestei psihiatrii nu ajung să-și regăsească viața anterioară (în ceea ce privește autonomia și calitatea ei).

Ea generează pierderea speranței și resemnarea. Nu întotdeauna sunt obținute cele mai bune rezultate.

Iar rezultatele sale, pozitive sau negative, sunt validate în esență de către terapeuți și nu de pacienți sau apropiații acestuia.

Iar pentru terapeuți, rezultatele sunt întotdeauna cele mai bune posibile. Ori chiar aceste rezultate sunt cele care conferă psihiatriei de azi polaritatea sa pesimistă.

Cum poate evolua psihiatria actuală?

NEOPsy este o psihiatrie optimistă care urmărește regăsirea autonomiei pacientului.

NEOPsy are ambiția de a obține cele mai bune rezultate posibile folosind cunoștințele actuale.

Rezultatele sunt întotdeauna evaluate și recunoscute de către pacienți și apropiații săi, pentru că ei sunt în cea mai bună poziție de a le aprecia.

Ea vrea să stabilească noi standarde de calitate în domeniul îngrijirii psihiatrice.

Cum se pot atinge obiectivele fixate de NEOPsy?

Filozofie de angajament

Angajament, mobilizare a eforturilor și rigoare de implicare pentru a obține cele mai bune rezultate posibile pentru pacient.

Model teoretic

Corect, simplu și practic:

O problemă psihologică = soluție psihologică
O problemă biologică = soluție biologică

Metodă de acțiune terapeutică

  • Instrumente de evaluare,
  • Lanț terapeutic,
  • Piramidă a rezultatelor,
  • Spirală virtuoasă a acțiunilor.

Cele mai bune rezultate posibile